Co warto wiedzieć o multichannel?

Termin wielokanałowości od dawna pojawia się w różnych publikacjach branżowych na temat marketingu internetowego. Strategia multichannel przyjęła się w branży e-commerce i na zawsze zmieniła sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami. Krótko mówiąc, wielokanałowość to strategia kontaktowania się z klientami za pośrednictwem wielu kanałów.

Multichannel – zalety strategii

Najczęściej podkreślaną zaletą strategii wielokanałowej jest możliwość dotarcia do zróżnicowanych grup konsumentów. Często dzieje się tak w przypadku grup, które nie były dostępne przed wdrożeniem strategii wielokanałowej. Różnorodne działania marketingowe mogą sprawić, że określona marka i produkty staną się znane szerszemu gronu potencjalnych klientów. Zamiast tradycyjnych form komunikacji, takich jak e-mail i rozmowy telefoniczne, klienci mają także dostęp do dodatkowych form kontaktu, takich jak komunikatory internetowe, profile w mediach społecznościowych, aplikacje mobilne i chatboty. Korzystanie z wielu kanałów dystrybucji pozwala także na lepszą personalizację przekazu marki do poszczególnych grup preferujących ten rodzaj komunikacji. Ważne jest jednak prawidłowe zdefiniowanie swojej grupy docelowej i jej potrzeb.

multichannel ecommerce

Multichannel w e-commerce

Korzyści ze strategii wielokanałowej wiążą się także z potencjałem automatyzacji. E-commerce coraz częściej wykorzystuje rozwiązania takie jak chatboty i automatyczne call center. Wdrożenie takiego rozwiązania może początkowo kosztować nieco więcej, ale ostatecznie przełoży się na znaczne oszczędności i mniejsze szanse na zwroty oraz reklamacje.

Comments are closed.